F¿rstamanuensis i medievitenskap,
Universitetet i Oslo

Hjem > Hypertekst og sammensatte tekster, rhus 2009

Hypertekst og sammensatte tekster

Links fra foredrag pŒ diplomkursus i netjournalistik, Update, rhus, 29. september 2009

Hyperteksthistorie

Se en egen side: Kort hyperteksthistorie.

Noen interessante hypertekster pΠWeb

Stuart Moulthrop: Hegirascope. Et dikt hvor ordene ikke vil stΠi ro.

Stuart Moulthrop: Reagan Library. En hypertekstroman hvor hovedpersonen lider av hukommelsestap (noe som er vanlig i hypertekstfiksjon). Linker gŒr pŒ kryss og tvers, og leseren vil stadig komme tilbake til sider han eller hun har lest f¿r. For hver gang leseren ser en side vil den ha blitt lengre, ettersom hovedpersonens hukommelse vender tilbake.

Michael Joyce: Twelve Blue. Hypertekstroman av ÇspaghettiÈ-typen, dvs. at linkene gŒr pŒ kryss og tvers gjennom teksten.

Bobby Rabyd: Sunshine 69 (1996). Markedsf¿rt som Çden f¿rste roman pŒ nettetÈ, forteller den historien om en gjeng ungdommer i San Fransisco sommeren 1969. Minnene deres er sortert i lister etter dato, sted, og person som forteller, sŒ leseren fritt kan velge rekkef¿lgen.

Mark Bernstein: Hypertext Gardens. Et fors¿k pŒ Œ argumentere i hypertekst. Hypertekstforlegger Mark Bernstein mener navigasjonslenker som regel er overfl¿dige.

George P. Landow (red.): Victorian Web. Dette er trolig nettets eldste hypertekst, ettersom den startet pŒ Intermedia-systemet pŒ Brown University flere Œr f¿r World Wide Web ble til. Mange tusen artikler om viktoriatidens litteratur og kultur er sortert genialt enkelt.

Anders Fagerjord: Stretchvideo. En forskningsartikkel om ÇStretch-videoÈ, skrevet som stretchtext.

Wikipedias artikel om Virginia Tech-massakren var den beste kilden til nyheter i tiden etterpŒ, i f¿lge en artikkel i New York Times. Flere enn 2000 bidragsytere s¿rget for at artikkelen var oppdatert og korrekt.

VGs artikkel om branner i Australia.

Blackhawk Down. Klassisk, prisbel¿nt featureartikkel fra Philaldelphia Enquirer.

Interesserte kan finne mer hypertekstfiksjon og hypertekstdikt hos amerikanske Electronic Literature Organization og norske Elinor.

Video

Video utvikler seg over tid, og holder seeren fast i et forl¿p. NŒr en bruker video mŒ en derfor tenke over dramaturgien: Hva skal skje f¿rst, hva er det neste.

8 vanlige mŒter Œ kombinere video og tekst pŒ

Kognitiv belastning

Det kreves tankevirksomhet for Œ forstŒ sprŒk, lese tekst og tolke bilder. Om stoffet er vanskelig kan det verre om en mŒ tolke flere budskap samtidig. Det er vanlig i presentasjoner Œ presentere n¿kkelord om det man sier pŒ lerretet (sŒkalte bullet points). Forskning tyder pŒ at slike n¿kkelord ikke hjelper pŒ forstŒelsen, men kan ¿delegge.

Det som fungerer er Πvise fram en stor figur (eller et bilde, en tabell), og snakke med henvisning til den, og gjerne peke ut detaljer i figuren.

Sweller, John. "Visualisation and Instructional Design." International Workshop on Dynamic Visualizations and Learning. Ed. R. Ploetzners.: Knowledge Media Center.