Om

Anders Fagerjord er førsteamanuensis i medievitenskap ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Gjøvik. Han avla doktorgrad i medievitenskap ved Universitetet i Oslo i 2003 på en avhandling om konvergens og multimedia på Web. Nye sjangre i digitale medier har hele tiden vært fokus for forskningen hans, for tiden jobber han mest med mobile, stedsbaserte tjenester, og med designteori.

Anders underviser i multimodal design, tekstanalyse, designteori, sosiale medier, teknologiteori og filmteori. Han har vært gjesteforeleser ved universiteter og høgskoler i Providence (Rhode Island), Moscow (Idaho), Helsingfors, Århus, Bergen, Trondheim, Gjøvik og Kristiansand.

For studenter har Anders skrevet boka Web-medier (Universitetsforlaget, 2006; andre utgave 2008). Sammen med Gunnar Liestøl og Gisle Hannemyr har han skrevet Sammensatte tekster (Cappelen Damm akademisk, 2011). Han har også skrevet over 20 vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.

Det kan hende du kjenner igjen stemmen til Anders fra da han presenterte klassisk musikk i NRK radio på 1990-tallet. Da lagde han samtidig noen av NRKs første web-sider.

Anders bor i Bergen.