Informert samtykke ved intervjuer

Kvalitative intervjuer er en viktig metode i forskning og design. Det vi samler inn i intervjuer er personopplysninger, slik det er definert i loven: Personopplysninger er «opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson […]». (Lov om behandling av personopplysninger, §2).

Loven krever at du som skal gjøre intervjuer må:

  1. Melde prosjektet til NSD
  2. Få informert samtykke fra alle respondenter

Hvorfor?

Personopplysninger kan bare lagres i en datamaskin (§2) dersom personen har samtykket på forhånd (§8).

Den som samler inn opplysninger skal ha rutiner for å lagre dem forsvarlig, og rutinene skal dokumenteres og være tilgjengelige for Datatilsynet og Personvernnemnda. Universitetet i Oslo og andre universiteter og høgskoler bruker Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) for slik internkontroll. Forskere og studenter må derfor melde intervjuprosjekter til NSD minst 30 dager før de begynner å samle inn data.

Hvordan?

NSD har laget et praktisk skjema for å innhente samtykkenorsk og engelsk. (Du kan også lese mer om samtykke.)

NSD har en egen side for å melde prosjektet, og en side for å kontrollere om du behøver å melde.

Bare helt anonyme studier, uten bilde eller video, der det ikke er mulig å gjette hvem som har sagt hva, behøver ikke å meldes. Du må likevel innhente samtykke først.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *