Forskning

Snarvei til liste over mine vitenskapelige publikasjoner

Jeg har vært opptatt av disse spørsmålene:

Hvordan skal vi skrive tekster som er ment å leses et bestemt sted?

Dette utforsker jeg i prosjektet Multimodal Urban Heritage Communication (MUCH), der jeg utvikler mobiltjenester som formidler kunst og historie i byrom.

Er design vitenskap?

I forbindelse med MUCH-prosjektet (se over) blir jeg stadig utfordret på hva som er forskjellen mellom forskning og «vanlig» design. Jeg har forsøkt å svare på utfordringen i en artikkel i Norsk medietidsskrift. Har du ikke adgang til Idun? Da kan du lese mitt manuskript.

Rapporterer forskere annerledes om forskningsresultater når de publiserer digitalt?

Jeg holder på med en studie av tre nyskapende digitale forskningspublikasjoner: Article of the Future, Kairos og Vectors. Jeg har blogget litt underveis.

Kan vi si noe generelt om hvilke muligheter og begrensinger app-er har?

Til den internasjonale internettforskerkonferansen i 2012 forsøkte jeg å tenke teoretisk om hva en «app» er. Foredraget kan du lese på nettet, en dag skal jeg skrive mer på dette.

Hvordan kommuniserer vi med tekster som er sammensatt av lyd, bilde, skrift og video?

Jeg har holdt hundre foredrag om dette, og skrevet en bok om det sammen med Gunnar Liestøl og Gisle Hannemyr. Boka har sitt eget nettsted, og om ikke biblioteket har den, kan du kjøpe den fra Cappelen Damm.

Hvordan påvirker teknologien det vi forfatter?

Dette spørsmålet ligger under nesten alt jeg forsker på, men det kom nok aller tydeligst fram da jeg gjorde en studie av «maler» som skal hjelpe oss med å lage nettsider og videoer.

Hvordan tenker medieledere om fremtiden?

Sammen med fire kolleger studerte jeg scenarier og andre fremtidsbilder i medieindustrien. Vi fant at alle deler de samme oppfatningene om hvordan fremtiden blir, selv om disse oppfatningene kan forandre seg mye i løpet av noen få år. Vi skrev to artikler: «Vennlige visjoner om digital-TV» og «High Risk, Strong Belief: Images of the Future in the Media Industry»

Hva er konvergens?

På 1990-tallet var alle opptatt av at mediene smeltet sammen. Dette kalte man «konvergens». Det ble forsket mye på fenomenet, og Tanja Storsul og jeg skrev noen artikler om det, blant annet en artikkel i International Encyclopedia of Communication. Kortversjonen: Jeg tror «konvergens» er en dårlig beskrivelse. Forskjellene mellom mediene er visket ut, men det fører til flere ulike medier, ikke færre; divergens, ikke konvergens.

Hvordan skiller web-medier seg fra tidligere medier?

Dette er temaet for en lærebok jeg har skrevet: Web-medier. Den leses stadig av mange studenter i Norge og Danmark. Du kan kjøpe den fra Universitetsforlaget.

Om alle medier smelter sammen (konvergerer), hvordan vil fremtidens medier se ut da?

Dette var utgangspunktet for doktorgradsavhandlingen min, som fikk tittelen «Rhetorical Convergence: Earlier Media influence on Web Media Form». Du kan laste ned hele den svære pdf-fila om du er interessert.