Kategoriarkiv: Studietips

Informert samtykke ved intervjuer

Kvalitative intervjuer er en viktig metode i forskning og design. Det vi samler inn i intervjuer er personopplysninger, slik det er definert i loven: Personopplysninger er «opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson […]». (Lov om behandling av personopplysninger, §2).

Loven krever at du som skal gjøre intervjuer må:

  1. Melde prosjektet til NSD
  2. Få informert samtykke fra alle respondenter

Les videre